Tesaurus

Sinonim wajib

Berikut ini adalah 76 sinonim dari kata wajib:

 • harus
 • hendaklah
 • kudu
 • mesti
 • patut
 • perlu
 • tentu
 • tetap
 • kudu
 • layak
 • mesti
 • pantas
 • patut
 • perlu
 • wajar
 • harusnya
 • mestinya
 • sepatutnya
 • Tampilkan semua (76 entri)

Sedangkan antonim dari kata wajib adalah:

sunah

Pengertian wajib

wajib [verba]

1 harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan);

2 sudah semestinya; harus;

Dikutip dari KBBI