Tesaurus

Sinonim famili

Berikut ini adalah 236 sinonim dari kata famili:

 • ahli
 • anak
 • anak cucu
 • angkatan
 • baka
 • batih
 • belahan
 • benih
 • bibit
 • cucu
 • dan sanak
 • darah
 • dinasti
 • dulur
 • kadim
 • kaum
 • keluarga
 • kerabat
 • keturunan
 • klan
 • kulasentana
 • kulawangsa
 • kulit daging
 • leluhur
 • marga
 • moyang
 • nenek
 • rumpun
 • sanak
 • sanak saudara
 • saudara
 • sundut
 • titisan
 • trah
 • wangsa
 • zuriah
 • andal
 • bernas
 • cakap
 • campin
 • hebat
 • jago
 • jauhari
 • jempolan
 • kawakan
 • kompeten
 • Tampilkan semua (236 entri)

Pengertian famili

famili [nomina]

1 kaum keluarga; kerabat; sanak saudara;

2 (bio) pengelompokan makhluk hidup yang mempunyai sifat atau ciri-ciri yang bersamaan;

Dikutip dari KBBI